Một giấc mơ của cuộc đời được hiện thực hóa

Một giấc mơ của cuộc đời được hiện thực hóa

dụng công nghệ vào sản xuất canh tác cho phép người dân giảm thiểu rủi ro do thiên tai và bệnh dịch gây ra

Câu chuyện thành công - Sáng tạo kỹ thuật số đang đưa thanh niên trở lại với nông nghiệp

Câu chuyện thành công - Sáng tạo kỹ thuật số đang đưa thanh niên trở lại với nông nghiệp

17/10/2021 -  Sáng tạo kỹ thuật số đang đưa thanh niên trở lại với nông nghiệp

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ