Nông nghiệp kỹ thuật số là gì?

Nông nghiệp kỹ thuật số là gì?

Nếu trong giai đoạn trước, kinh nghiệm về nông nghiệp được tích luỹ và truyền lại qua các thế hệ , thì hiện nay người nông dân nên bổ sung thêm các kiến thức và kỹ năng công nghệ kỹ thuật số. Trong bố...

Ngành nông nghiệp: Chuẩn bị cho sự gián đoạn trong chuỗi giá trị lương thực

Ngành nông nghiệp: Chuẩn bị cho sự gián đoạn trong chuỗi giá trị lương thực

17/10/2021 -  Công nghệ số đang làm thay đổi ngành nông nghiệp theo một cách tốt hơn, giúp đơn giản hóa và hợp lý hóa việc thu thập, kiểm tra và phân phối tổng thể các nguồn lực nông nghiệp bằng cách sử dụng các c...

Chuyển đổi nông nghiệp thành công: Sáu yếu tố cốt lõi của lập kế hoạch và chuyển giao

Chuyển đổi nông nghiệp thành công: Sáu yếu tố cốt lõi của lập kế hoạch và chuyển giao

17/10/2021 -  Chuyển đổi nông nghiệp là điều cần thiết cho cuộc sống tương lai của các quốc gia đang phát triển và do đó cũng cho một thế giới có sự phát triển kinh tế công bằng hơn. Làm thế nào các quốc gia có thể...

Tối ưu hóa chuỗi cung ứng nông nghiệp và tạo ra giá trị

Tối ưu hóa chuỗi cung ứng nông nghiệp và tạo ra giá trị

17/10/2021 -  Công nghệ phân tích và kỹ thuật số cung cấp cách để tạo ra giá trị bằng cách tối ưu hóa chuỗi cung ứng trong nông nghiệp

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ