Cộng đồng sức khỏe thông minh và tương lai của ngành Y tế

Cộng đồng sức khỏe thông minh và tương lai của ngành Y tế

Năm thành phần cốt lõi mà ngành công nghiệp và các bên liên quan của chính phủ có thể xem xét trong quá trình chuyển đổi sang sức khỏe và hạnh phúc

"Sức khỏe ảo" đang được áp dụng nhanh chóng

"Sức khỏe ảo" đang được áp dụng nhanh chóng

19/10/2021 -  Hiện nay, qua các ứng dụng đặt lịch khám bệnh tại nhà, bệnh nhân có thể thường xuyên trao đổi với bác sĩ về tình trạng sức khỏe của mình ở bất cứ đâu, bất kể cuối tuần hay ngày lễ, thông qua Chat & Vi...

Triển vọng ngành chăm sóc sức khỏe toàn cầu năm 2021

Triển vọng ngành chăm sóc sức khỏe toàn cầu năm 2021

19/10/2021 -  Với sự thay đổi nhanh chóng của đại dịch COVID-19 trên toàn hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, các nhà lãnh đạo đầu ngành phải giải quyết sáu vấn đề cấp bách vào năm 2021: người tiêu dùng và trải nghiệm...

Xu hướng đầu tư công nghệ ngành y tế

Xu hướng đầu tư công nghệ ngành y tế

19/10/2021 -  Xu hướng chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam cũng như thế giới đang chuyển dần sang điều trị cá thể hóa, do đó chuyển đổi số là tất yếu để dẫn tới thành công… Không chỉ giúp phát triển chuyên môn, ứng dụng c...

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ