Bouygues đẩy mạnh việc chuyển đổi số

Bouygues đẩy mạnh việc chuyển đổi số

Với mức độ đô thị hoá cao, các công ty xây dựng đang phải đối mặt với những thử thách lớn trong việc đảm bảo tiến độ và an toàn thi công; đồng thời việc bảo trì hệ thống ngầm cũng trở nên phức tạp hơn...

Nội thất Fami xây dựng thành công không gian làm việc số nhờ Microsoft Office 365

Nội thất Fami xây dựng thành công không gian làm việc số nhờ Microsoft Office 365

19/08/2021 -  Khắc phục được những vấn đề “nan giải” về tính liên kết nội bộ, bảo mật và an toàn dữ liệu, thiếu thiết bị lưu trữ dữ liệu,.. giải pháp Microsoft Office 365 do CMC Telecom triển khai đã giúp Công ty...

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ