Giải mã chuyển đổi số trong ngành xây dựng

Giải mã chuyển đổi số trong ngành xây dựng

Rất ít công ty xây dựng và kỹ thuật có thể nắm bắt được toàn bộ lợi ích của kỹ thuật số. Năm phương pháp thực hành có thể giúp các công ty E&C (Engineering and Construction - Kỹ thuật và Xây dựng) vượ...

Tạo lập tương lai của ngành xây dựng với chuyển đổi số

Tạo lập tương lai của ngành xây dựng với chuyển đổi số

14/10/2021 -  Các dự án xây dựng hiện nay đang ngày càng phát triển về mức độ phức tạp và quy mô dẫn đến những trường hợp không thể tránh khỏi khi các dự án có độ trễ lớn và chi phí phát sinh tăng cao. Vì thế việc...

Định hình lại ngành xây dựng: Câu chuyện về chuyển đổi số

Định hình lại ngành xây dựng: Câu chuyện về chuyển đổi số

14/10/2021 -  Với 428.622 triệu đô la vốn hóa thị trường, ngành xây dựng toàn cầu vẫn là một trong những ngành chưa được số hóa trên thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy ngày càng có nhiều công ty xây dựng hướn...

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ