Giải pháp chuyển đổi số,
Quản trị bán hàng

LIÊN HỆ

Giải pháp chuyển đổi số

Quản trị bán hàng

Giới thiệu chung

Chuyển đổi số mô hình bán hàng là sự chuyển dịch mô hình kinh doanh tập trung vào sản phẩm theo chuỗi cung ứng sang tập trung vào dữ liệu và khách hàng. Các mô hình bán hàng trực tiếp có thể được mở rộng ra thành đa kênh (Omni channel), đa nền tảng, từ trải nghiệm vật lý sang trải nghiệm kỹ thuật số. Các phương tán tiếp thị và thu hút khách hàng cũng dịch chuyển sang môi trường số. Như vậy, việc quản trị kinh doanh và marketing chuyển đổi thành việc quản trị hành trình trải nghiệm khách hàng thông qua môi trường số. Chuyển đổi mô hình quản trị bán hàng không chỉ là triển khai các hệ thống CRM, Customer Experiences hay Digital Marketing ! Bạn cần có một tầm nhìn xuyên suốt để tạo ra mô hình kinh doanh thành công dựa trên trải nghiệm khách hàng. COPE2N cung cấp các giải pháp để quản lý hoạt động kinh doanh và nhanh chóng kịp thời đưa ra quyết định cho chiến lược kinh doanh sống còn cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp cần nắm rõ toàn bộ các dữ liệu liên quan đến việc kinh doanh của doanh nghiệp. Với các phương pháp truyền thống việc này tốn rất nhiều thời gian và khó khăn để phân tích và tổng hợp. Giải pháp chuyển đổi số trong Quản trị bán hàng sẽ giúp cho người chủ doanh nghiệp dễ dàng quản lý và nắm mọi thông tin về hoạt động kinh doanh, đem lại cái nhìn chi tiết và rõ ràng về toàn bộ các hoạt động bán hàng của doanh nghiệp với sự liên kết dữ liệu chặt chẽ từ mọi nguồn. [Xem thêm]

2 Bước để thực hiện
Quản trị bán hàng

Lợi ích

Lợi ích

Nâng cao hiệu quả Marketing
Nâng cao hiệu quả Marketing

Các giải pháp giúp cho doanh nghiệp có thể tối ưu hoạt động cũng như chi phí marketing nhờ vào các báo cáo dữ liệu về thị trường, khách hàng luôn luôn được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng

Tối ưu bán hàng
Tối ưu bán hàng

Giúp tối ưu hoạt động bán hàng, nâng cao doanh số và xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với hiện trạng và nhu cầu thị trường, khách hàng

Báo cáo - Phân tích
Báo cáo - Phân tích

Giúp chủ doanh nghiệp có thể nhanh chóng xây dựng các báo cáo và phân tích tình hình kinh doanh nhanh chóng và chính xác

Thực thi chiến lược chuyển đổi số
Doanh Nghiệp

# #

Thực thi chiến lược Doanh Nghiệp

Thúc đẩy
tăng
trưởng
doanh thu
và khách
hàng
Tối ưu
quản trị
vận hành
và chi phí
Sáng tạo
và đổi mới
mô hình
kinh
doanh

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ