Hồ sơ chuyên gia
Liên hệ1900.2010Đăng nhậpĐăng ký

Giải pháp chuyển đổi số,
Quản trị bán hàng

LIÊN HỆ

Giải pháp chuyển đổi số

Quản trị bán hàng

Giới thiệu chung
Lợi ích
Câu chuyện thành công
Giải pháp CĐS

Giới thiệu chung

Chuyển đổi số mô hình bán hàng là sự chuyển dịch mô hình kinh doanh tập trung vào sản phẩm theo chuỗi cung ứng sang tập trung vào dữ liệu và khách hàng. Các mô hình bán hàng trực tiếp có thể được mở rộng ra thành đa kênh (Omni channel), đa nền tảng, từ trải nghiệm vật lý sang trải nghiệm kỹ thuật số. Các phương tán tiếp thị và thu hút khách hàng cũng dịch chuyển sang môi trường số. Như vậy, việc quản trị kinh doanh và marketing chuyển đổi thành việc quản trị hành trình trải nghiệm khách hàng thông qua môi trường số. Chuyển đổi mô hình quản trị bán hàng không chỉ là triển khai các hệ thống CRM, Customer Experiences hay Digital Marketing ! Bạn cần có một tầm nhìn xuyên suốt để tạo ra mô hình kinh doanh thành công dựa trên trải nghiệm khách hàng. COPE2N cung cấp các giải pháp để quản lý hoạt động kinh doanh và nhanh chóng kịp thời đưa ra quyết định cho chiến lược kinh doanh sống còn cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp cần nắm rõ toàn bộ các dữ liệu liên quan đến việc kinh doanh của doanh nghiệp. Với các phương pháp truyền thống việc này tốn rất nhiều thời gian và khó khăn để phân tích và tổng hợp. Giải pháp chuyển đổi số trong Quản trị bán hàng sẽ giúp cho người chủ doanh nghiệp dễ dàng quản lý và nắm mọi thông tin về hoạt động kinh doanh, đem lại cái nhìn chi tiết và rõ ràng về toàn bộ các hoạt động bán hàng của doanh nghiệp với sự liên kết dữ liệu chặt chẽ từ mọi nguồn.
LIÊN HỆ

2 Bước để thực hiện
Quản trị bán hàng

1

Tích hợp Digital Core Business

2

Đa kênh & Digital Marketing


Lợi ích

Nâng cao hiệu quả Marketing

Các giải pháp giúp cho doanh nghiệp có thể tối ưu hoạt động cũng như chi phí marketing nhờ vào các báo cáo dữ liệu về thị trường, khách hàng luôn luôn được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng

Tối ưu bán hàng

Giúp tối ưu hoạt động bán hàng, nâng cao doanh số và xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với hiện trạng và nhu cầu thị trường, khách hàng

Báo cáo - Phân tích

Giúp chủ doanh nghiệp có thể nhanh chóng xây dựng các báo cáo và phân tích tình hình kinh doanh nhanh chóng và chính xác

Lợi ích

Nâng cao hiệu quả Marketing

Các giải pháp giúp cho doanh nghiệp có thể tối ưu hoạt động cũng như chi phí marketing nhờ vào các báo cáo dữ liệu về thị trường, khách hàng luôn luôn được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng

Tối ưu bán hàng

Giúp tối ưu hoạt động bán hàng, nâng cao doanh số và xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với hiện trạng và nhu cầu thị trường, khách hàng

Báo cáo - Phân tích

Giúp chủ doanh nghiệp có thể nhanh chóng xây dựng các báo cáo và phân tích tình hình kinh doanh nhanh chóng và chính xác

Câu chuyện thành công

Thực thi chiến lược chuyển đổi số Doanh Nghiệp

Thực thi chiến lược Doanh Nghiệp

Thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và khách hàng
Tối ưu quản trị vận hành và chi phí
Sáng tạo đổi mới mô hình kinh doanh
Quản trị công nghệ
Quản trị không gian làm việc số
Quản trị bán hàng
Quản trị nguồn lực và sản xuất

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ


© Copyrights 2022 CMC Telecom. All Rights Reserved.