Triển vọng Ngành Hoá chất năm 2021

Triển vọng Ngành Hoá chất năm 2021

Để thành công trong bối cảnh những thách thức đang diễn ra trong ngành công nghiệp hóa chất, các công ty nên thực hiện các sáng kiến chiến lược trong các lĩnh vực như R&D và công nghệ - bao gồm cả nhữ...

Tăng tốc đổi mới trong ngành Công nghiệp Hoá chất

Tăng tốc đổi mới trong ngành Công nghiệp Hoá chất

14/10/2021 -  Trong khi các tập đoàn và công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp hóa chất cố gắng tìm kiếm sự khác biệt của thị trường và kêu gọi các nhà đầu tư để có thể tăng trưởng bền vững và hiệu quả, tuy nhiên...

Ngành Công nghiệp Hoá chất và xu hướng chuyển đổi số trong ngành

Ngành Công nghiệp Hoá chất và xu hướng chuyển đổi số trong ngành

14/10/2021 -  Từ khi hình thành và bắt đầu sản xuất hóa chất vô cơ quy mô lớn vào giữa thế kỷ 18, công nghiệp hóa chất(CNHC) thế giới đã trải qua một chặng đường dài với nhiều bước thăng trầm. Sau thập niên 1920, q...

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ