Maybank đang dẫn đầu trong việc chuyển đổi số ngành ngân hàng

Maybank đang dẫn đầu trong việc chuyển đổi số ngành ngân hàng

Việc số hoá dịch vụ tài chính đem lại cho các ngân hàng lợi thế cạnh tranh lớn, không chỉ trong việc thúc đẩy đầu tư số trong thời đại fintech 3.0 mà còn giúp các ngân hàng xây dựng được niềm tin ở kh...

Câu chuyện thành công - Regions Bank

Câu chuyện thành công - Regions Bank

22/10/2021 -  Ngân hàng hướng tới dịch vụ tốt hơn - Bằng cách nắm lấy tương lai của việc cung cấp tín dụng, Regions Bank củng cố cam kết của mình đối với cả khách hàng và đối tác...

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ