Open MSP

Thành công của bạn là mục tiêu của chúng tôi

Các giai đoạn cho Đối tác Open MSP

Hành trình Open MSP được thiết kế để giúp các reseller, đối tác tư vấn, đối tác dịch vụ Cloud hoặc bất cứ đối tác có mong muốn hợp tác, triển khai và tích hợp trong suốt qua trình phát triển sản phẩm và doanh nghiệp.


(*) Mỗi một giai đoạn CMC sẽ phối hợp để cung cấp các tài nguyên đào tạo, các tài liệu quan trọng để đạt được kết quả cao nhất.

01

Kết nối

Dành cho tất cả các đối tác

Tìm hiểu về các nội dung mô hình hợp tác tại Chương trình Open MSP và portfolio những sản phẩm, dịch vụ của CMC tại CMC Marketplace.

Cung cấp thông tin về doanh nghiệp của bạn quan mẫu form tại Chương trình Open MSP.

Sau khi đăng ký, CMC sẽ tiếp tục thực hiện các bước sau

1. Nhóm hỗ trợ đối tác của CMC sẽ xem xét thông tin đăng ký của quý đối tác và bắt đầu quá trình xác thực, đánh giá.

2. CMC sẽ liên hệ lại và hướng dẫn về các bước tiếp theo để tiếp tục hành trình kết nối với mạng lưới Open MSP của CMC.

3. CMC rất mong được chào đón bạn tham gia Chương trình Open MSP.

02

Thỏa thuận

Open Reselling Partner

1. Xác định vị thế hợp tác cùng CMC.

- CMC thực hiện bán lại cho đối tác.

- Đối tác thực hiện bán bán lại cho CMC.

- CMC cùng đối tác kinh doanh và phát triển.

2. Thảo luận về mô hình định giá và mục tiêu doanh thu hàng năm.

3. Các hoạt động Sales & Marketing để nhanh chóng tạo ra các cú hích đầu tiên trên thị trường, xây dựng tiềm lực tạo leads.

4. Truy cập các tài nguyên về đào tạo và hỗ trợ cho Đối tác.

Open Solution Partner

1. Rà soát các tài nguyên về công nghệ có thể sử dụng để xây dựng giải pháp tại CMC Marketplace.

2. Tìm hiểu các công cụ cần thiết để xây dựng giải pháp và kinh doanh sau này.

3. Rà soát các quy trình hướng dẫn Đánh giá kỹ thuật & Bảo mật.

4. Thảo luận về mô hình định giá và mục tiêu doanh thu hàng năm.

5. Các hoạt động Sales & Marketing để nhanh chóng tạo ra các cú hích đầu tiên trên thị trường, xây dựng tiềm lực tạo leads.

6. Truy cập các tài nguyên về đào tạo và hỗ trợ cho Đối tác.

03

Lập kế hoạch và xây dựng

Open Reselling Partner

1. Ký kết Thỏa thuận hợp tác với CMC.

2. Xây dựng nguồn lực và các tài nguyên cần thiết để tạo leads.

3. Đào tạo, phân tích để sử dụng các nguồn lực sẵn có.

4. Bắt đầu các bước để đưa thông tin Đối tác vào danh sách Đối tác và CMC Marketplace.

5. Hoàn thành xây dựng giá niêm yết đến khách hàng.

6. Hoàn thành Kế hoạch Kinh doanh và Marketing.

7. Tham gia đánh giá tổng thể với đội ngũ hỗ trợ Đối tác.

Open Solution Partner

1. Ký kết Thỏa thuận hợp tác với CMC.

2. Xây dựng giải pháp phù hợp với Integration Suite.

3. Hoàn thành Đánh giá kỹ thuật và bảo mật để đảm bảo tính ổn định của giải pháp.

4. Đào tạo, phân tích để sử dụng các nguồn lực sẵn có.

5. Bắt đầu các bước để đưa thông tin Đối tác vào danh sách Đối tác và CMC Marketplace.

6. Hoàn thành xây dựng giá niêm yết đến khách hàng.

7. Hoàn thành Kế hoạch Kinh doanh và Marketing.

8. Tham gia đánh giá tổng thể với đội ngũ hỗ trợ Đối tác.

04

Ra mắt và phát triển

Open Reselling Partner

1. Ra mắt - Cập nhật nội dung, tài liệu marketing để bắt đầu xây dựng thương hiệu và quảng bá rộng rãi.

2. Kinh doanh - Thành thạo quy trình bán hàng từ xác định dịch vụ của CMC/Đối tác đến chốt deals thành công.

3. Thị trường - Nâng cao nhận thức về thương hiệu của Đối tác và kích cầu thị trường

4. Quản lý - Mở rộng khả năng, tiềm lực của Đối tác và tiếp tục phát triển leads, đơn hàng và theo dõi duy trì dịch vụ lâu dài của khách hàng (Subscriptions)

Open Solution Partner

1. Thiết kế hình ảnh và công bố giải pháp trên CMC Marketplace.

2. Triển khai giải pháp trên nền tảng C.OPE2N và bắt đầu quản lý.

3. Ra mắt - Cập nhật nội dung, tài liệu marketing để bắt đầu xây dựng thương hiệu và quảng bá rộng rãi.

4. Kinh doanh - Thành thạo quy trình bán hàng từ xác định dịch vụ của CMC/Đối tác đến chốt deals thành công.

5. Thị trường - Nâng cao nhận thức về thương hiệu của Đối tác và kích cầu thị trường.

6. Quản lý - Mở rộng khả năng, tiềm lực của Đối tác và tiếp tục phát triển leads, đơn hàng và theo dõi duy trì dịch vụ lâu dài của khách hàng (Subscriptions)

Trở thành đối tác của CMC

Đăng ký trở thành đối tác