Hồ sơ chuyên gia
Liên hệ1900.2010Đăng nhậpĐăng ký

Giải pháp chuyển đổi số,
Quản trị nguồn lực và sản xuất

LIÊN HỆ

Giải pháp chuyển đổi số

Quản trị nguồn lực và sản xuất

Giới thiệu chung
Lợi ích
Câu chuyện thành công
Giải pháp CĐS

Giới thiệu chung

Nhà máy thông minh (Smart Factory) hay Connected Factory là sự tiến hoá vượt bậc từ một hệ thống sản xuất tự động hoá truyền thống sang một hệ thống sản xuất được kết nối và linh hoạt, dữ liệu được xử lý liên tục từ hoạt động sản xuất và kinh doanh có thể tự học và thích nghi theo nhu cầu mới của thị trường. Quản trị sản xuất thông minh cần tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau trong quá trình sản xuất, từ đó kiểm soát được quy trình, sự cố, theo dõi sổ kho, số hoá mọi hoạt động. Kết qủa đạt được là một hệ thống hiệu quả hơn, linh hoạt hơn, giảm down time, có khả năng dự báo và tự hiệu chỉnh. Quản trị sản xuất thông minh không chỉ là việc xây dựng các hệ thống lõi như MES hay ERP, chiến lược kết nối dữ liệu tới mô hình kinh doanh và vận hành để tạo ra giá trị đột phá sẽ là một lộ trình cần đầu tư và khám phá. COPE2N mang tới các giải pháp giúp cho doanh nghiệp bạn khai thác có hiệu quả nhất các nguồn lực sản xuất, bao gồm quản trị vận hành và tối ưu nguồn lực. Đồng thời giúp nâng cao trải nghiệm và thúc đẩy các mô hình kinh doanh sáng tạo cho Doanh nghiệp.
LIÊN HỆ

5 Bước để thực hiện
Quản trị nguồn lực và sản xuất

1

Thiết lập hạ tầng số bảo mật & tuân thủ

2

Không gian làm việc số & thực thi văn hóa

3

Triển khai số hóa tối đa quy trình và dịch vụ

4

Tích hợp hệ thống lỗi Core Business

5

Quyết định và vận hành dựa trên dữ liệu


Lợi ích

Tối ưu quy trình quản lý bộ phận giao nhận

Giúp bạn nắm bắt được các thông tin một cách toàn diện, có góc nhìn tổng quan và cụ thể trong từng công đoạn của quá trình giao nhận, từ đó hoàn thiện hơn quy trình quản lý, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao lợi nhuận.

Quản lý đơn hàng dễ dàng

Giúp bạn cũng như khách hàng nắm rõ vị trí, trạng thái của dơn hàng giúp tối ưu thời gian tracking vả giảm nguy cơ thất thoát.

Tối ưu quy trình quản lý kho

Giúp bạn nắm bắt được các chỉ số một cách toàn diện, có góc nhìn tổng quan và cụ thể trong từng công đoạn của quá trình xuất nhập kho, từ đó hoàn thiện hơn quy trình quản lý, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao lợi nhuận.

Lợi ích

Tối ưu quy trình quản lý bộ phận giao nhận

Giúp bạn nắm bắt được các thông tin một cách toàn diện, có góc nhìn tổng quan và cụ thể trong từng công đoạn của quá trình giao nhận, từ đó hoàn thiện hơn quy trình quản lý, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao lợi nhuận.

Quản lý đơn hàng dễ dàng

Giúp bạn cũng như khách hàng nắm rõ vị trí, trạng thái của dơn hàng giúp tối ưu thời gian tracking vả giảm nguy cơ thất thoát.

Tối ưu quy trình quản lý kho

Giúp bạn nắm bắt được các chỉ số một cách toàn diện, có góc nhìn tổng quan và cụ thể trong từng công đoạn của quá trình xuất nhập kho, từ đó hoàn thiện hơn quy trình quản lý, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao lợi nhuận.

Quản lý hàng hoá hiệu quả, chính xác

Giúp bạn nắm rõ được số lượng, chất lượng hàng hoá, vị trí chính xác của từng lô hàng, mặt hàng trong kho giúp tối ưu thời gian xuất nhập kho và giảm nguy cơ thất thoát hàng hoá từ đó giúp tận dụng cơ sở vật chất và tiết kiệm chi phí đầu tư, gia tăng lợi nhuận.

Tối ưu quy trình quản lý bộ phận giao nhận

Giúp bạn nắm bắt được các thông tin một cách toàn diện, có góc nhìn tổng quan và cụ thể trong từng công đoạn của quá trình giao nhận, từ đó hoàn thiện hơn quy trình quản lý, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao lợi nhuận.

Tối ưu chi phí

Cải tiến phương án sản xuất, rút ngắn thời gian và tối ưu số lượng nhân công phù hợp từ đó tối ưu được chi phí cho doanh nghiệp

Rút ngắn thời gian sản xuất

Trong quá trình sản xuất các cải tiến và tối ưu sản xuất được có thể được đưa ra liên tục nhằm rút ngắn được thời gian và giảm bớt được nhân công Bảo đảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng trên cơ sở sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực của doanh nghiệp

Cải thiện lợi nhuận

Dựa vào việc phân tích chi tiết đầu vào và các kết quả của hoạt động sản xuất từ đó doang nghiệp có thể thường xuyên đưa ra các phương án để cải thiện chất lượng từ đó dẫn đến cải thiện lợi nhuận

Quản trị chất lượng

Khả năng cung cấp trạng thái sản xuất và bố trí công việc. Thông tin trạng thái có thể bao gồm nhân sự được giao cho công việc; thành phần vật liệu được sử dụng trong sản xuất; điều kiện sản xuất hiện tại, và mọi cảnh báo, các công việc làm lại hoặc các ngoại lệ khác liên quan đến sản phẩm. Chức năng này bao gồm khả năng ghi lại thông tin sản xuất cho phép truy xuất nguồn gốc từ trước và sau của các thành phần và việc sử dụng chúng trong mỗi sản phẩm cuối cùng

Câu chuyện thành công

Câu chuyện
thành công

1 CLICK ĐỂ BẮT ĐẦU

Thực thi chiến lược chuyển đổi số Doanh Nghiệp

Thực thi chiến lược Doanh Nghiệp

Thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và khách hàng
Tối ưu quản trị vận hành và chi phí
Sáng tạo đổi mới mô hình kinh doanh
Quản trị công nghệ
Quản trị không gian làm việc số
Quản trị bán hàng
Quản trị nguồn lực và sản xuất

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ


© Copyrights 2022 CMC Telecom. All Rights Reserved.