Nắm bắt cơ hội kỹ thuật số trong các hãng hàng không

Nắm bắt cơ hội kỹ thuật số trong các hãng hàng không

Một cách tiếp cận tập trung vào số hóa có thể giúp các hãng hàng không tạo ra giá trị nhanh hơn so với việc chuyển đổi quá nhanh.

Sân bay thông minh và Internet vạn vật

Sân bay thông minh và Internet vạn vật

20/10/2021 -  Các sân bay có thể tận dụng công nghệ số hoá để đảm bảo luồng công việc được vận hành hiệu quả. Đồng thời cũng là cơ hội để nâng cao trải nghiệm cá nhân hoá cho khách hàng

Công nghệ biến đổi ngành Hàng không

Công nghệ biến đổi ngành Hàng không

20/10/2021 -  Ngành hàng không đã nắm bắt các cơ hội với công nghệ và dữ liệu để thúc đẩy sự đổi mới tập trung vào khách hàng trong thập kỷ qua. Theo Kieran O’Brien và Brendan Crowley của KPMG ở Ireland, giai đoạn...

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ