Chuyển đổi kỹ thuật số: tác động của Covid-19 đối với ngành bất động sản

Chuyển đổi kỹ thuật số: tác động của Covid-19 đối với ngành bất động sản

Quá trình số hóa đang dần trở nên phổ biến trong ngành xây dựng và bất động sản, và nhiều công ty hiện đang tìm cách nắm bắt những thách thức và cơ hội mà chuyển đổi kỹ thuật số có thể mang lại.

Chuyển đổi số ngành Bất động sản năm 2021: Công nghệ và ứng dụng

Chuyển đổi số ngành Bất động sản năm 2021: Công nghệ và ứng dụng

21/10/2021 -  Sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hầu hết các phân khúc bất động sản đều trải qua giai đoạn khó khăn. COVID-19 đã dẫn đến việc tạm dừng nhiều đợt khởi động các dự án Bất động sản trên thị trư...

Chuyển đổi số trong ngành bất động sản

Chuyển đổi số trong ngành bất động sản

21/10/2021 -  Công nghệ Bất động sản đã trở thành cứu cánh cho các doanh nghiệp trong thời kì đại dịch; trong đó, mặc dù là ngành tiếp thu chuyển đổi số muộn hơn, ngành Bất động sản đang có những chuyển biến to lớn...

Xu hướng của ngành Bất Động Sản 2020: Thách thức đáp ứng nhu cầu của các tổ chức trong ngành.

Xu hướng của ngành Bất Động Sản 2020: Thách thức đáp ứng nhu cầu của các tổ chức trong ngành.

21/10/2021 -  Các yếu tố làm tăng giá trị đang thay đổi khi ngành bất động sản trở nên hướng tới khách hàng và dịch vụ nhiều hơn. Đồng thời, ngành đang chịu áp lực ngày càng lớn khi đối mặt với tác động đối với xã...

Tác động của Covid- 19 đến ngành thương mại Bất Động Sản (CRE)

Tác động của Covid- 19 đến ngành thương mại Bất Động Sản (CRE)

21/10/2021 -  Với sự phát triển của Công nghệ số, ngành Bất Động sản cũng được hưởng lợi khi nhu cầu về kinh doanh bất động sản đang tăng cao, trong bối cảnh Đại dịch khiến cho nhiều người không có việc làm và phải...

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ